SketchUp Pagrindai

Šiuose mokymo kursuose dalyviai įgija žinių pagrindą, reikalingą sėkmingam darbui su SketchUp Pro 2018. Po kurso baigimo studentai gauna Trimble SketchUp autorizuoto mokymo centro sertifikatą.

Pirma Diena
Pažintis su SketchUp darbo aplinka ir nustatymais: Pradžios ekranas; įrankių juosta; braižymo ašys; kontekstinis meniu; traukos sistema; dialogo langai
Navigacijos įrankiai I: Standartiniai peržiūros režimai; perspektyvos rūšys; navigacija 3D aplinkoje su Orbit; Pan; Zoom ir Zoom window įrankiai
Pagrindiniai įrankiai: Objektų žymėjimas; trynimas ir dažymas su Paint bucket
Braižymo priemonės I: Line; Rectangle; Circle; Arc; Two Point Arc įrankiai
Redagavimo įrankiai I: Objektų pernešimas; kopijavimas ir rikiavimas su Move pagalba;         Push / Pull; Rotate; Scale įrankiai

 Antra Diena
Grupės ir komponentai: jų kūrimas ir redagavimas; vietinė komponentų biblioteka ir 3d Warehouse
Objektų valdymas: Sluoksnių sukūrimas ir objektų priskyrimas jiems; Outliner naudojimas
Projektavimo įrankiai: Tape Measure; Protactor; Axes Tool; Dimension; Text; 3d text; Section plane
Braižymo priemonės II: Polygon; Freehand; 3-Point Arc; Pie; Rotated Rectangle
Redagavimo įrankiai II: Offset; Follow me; Intersect with model;
Medžiagų redagavimas: Position texture
Navigacijos įrankiai II: Position Camera; Walk; Look Around 

 

 Trečia Diena
Modeļio pateikimas: Scenes; Shadows; Styles; Fog
Importavimas ir Eksportavimas
Darbas su Layout: apipavidalinimo būdai; Layers; Styles; braižymo įrankiai; tekstas ir redagavimas; darbo paruošimas spaudai