SketchUp Pagrindai

"SketchUp pagrindai" mokymo kurso dalyviai įgis žinių pagrindą, reikalingą sėkmingam darbui su SketchUp Pro 2017.

Po kurso baigimo gausite Trimble SketchUp autorizuoto mokymo centro sertifikatą ir galėsite metus konsultuotis kurso temos klausimais su dėstytoju.                                                                                                                               

Pirma Diena
Pažintis su SketchUp darbo aplinka ir nustatymais: Pradžios ekranas; įrankių juosta; braižymo ašys; kontekstinis meniu; traukos sistema; dialogo langai
Navigacijos įrankiai I: Standartiniai peržiūros režimai; perspektyvos rūšys; navigacija 3D aplinkoje su Orbit; Pan; Zoom ir Zoom window įrankiai
Pagrindiniai įrankiai: Objektų žymėjimas; trynimas ir dažymas su Paint bucket
Braižymo priemonės I: Line; Rectangle; Circle; Arc; Two Point Arc įrankiai
Redagavimo įrankiai I: Objektų pernešimas; kopijavimas ir rikiavimas su Move pagalba;         Push / Pull; Rotate; Scale įrankiai

 Antra Diena
Grupės ir komponentai: jų kūrimas ir redagavimas; vietinė komponentų biblioteka ir 3d Warehouse
Objektų valdymas: Sluoksnių sukūrimas ir objektų priskyrimas jiems; Outliner naudojimas
Projektavimo įrankiai: Tape Measure; Protactor; Axes Tool; Dimension; Text; 3d text; Section plane
Braižymo priemonės II: Polygon; Freehand; 3-Point Arc; Pie; Rotated Rectangle

 Trečia Diena
Redagavimo įrankiai II: Offset; Follow me; Intersect with model;
Medžiagų redagavimas: Position texture
Navigacijos įrankiai II: Position Camera; Walk; Look Around
Modeļio pateikimas: Scenes; Shadows; Styles; Fog

 Ketvirta Diena
Importavimas ir Eksportavimas
Darbas su Layout: apipavidalinimo būdai; Layers; Styles; braižymo įrankiai; tekstas ir redagavimas; darbo paruošimas spaudai